Category:

بازاریابی محتوا چیست؟

بازاریابی محتوا چیست؟

مصرف کنندگان دیگر رابطه خوبی با بازاریابی سنتی در تلویزیون ها، مجلات و روزنامه ها ندارند. آنها به سمت بازاریابی اینترنتی قدم برداشته اند. اشخاص هوشمند در بازاریابی د...
بازاریاب معرف و انواع آن

بازاریاب معرف که به اختصار به آن بازاریاب می گوییم، به مدیر یا صاحب یک وبسایت گفته می شود. زمانی که یک بازدیدکننده در وبسایت بازاریاب روی یک لینک با...

انواع مختلف بازاریابی

امروزه بسیاری درباره ی روش های جدید بازاریابی که یک شرکت می تواند به آنها بپردازد صحبت می کنند؛ برای مدت زیادی بازاریابی سنتی میان مردم رواج داشته و هنوز هم دارد، ام...

استراتژی‌هایی که از شما یک بازاریاب حرفه‌ای میسازد

بازاریابی معرف راهی کم‌هزینه برای معرفی محصولات و خدمات به شمار می‌رود و روش کار آن بسیار ساده است: در اینجا با یک سیستم واسطه‌ای سروکار داریم که در آِن نماینده یا <...